Langetermijnvisie loont

1 september 2017
Terug naar overzicht

De bouwsector kampte de afgelopen maanden met een tijdelijke onbeschikbaarheid en langere levertermijn van isolatiematerialen. Op zulke momenten is het belangrijk om te kunnen rekenen op een bouwonderneming met een langetermijnvisie zoals Polydak uit Lommel.

Door over te schakelen van PIR naar EPS kon Polydak het tekort aan isolatiemateri- aal reeds grotendeels opvan- gen. Zaakvoerder Roeland Schuurmans: “Daarnaast hebben wij het geluk om al jaar en dag samen te wer- ken met vaste partners. Door onze goede relatie konden wij hen uitleggen wat er aan de hand was. Voorts zijn leve- ranciers ons zeer genegen, als trouwe afnemers waren we meestal verzekerd van onze bestellingen. Op die manier zijn we doorheen deze moei- lijke periode gekomen.”

Positief verhaal

Een langetermijnvisie staat centraal bij Polydak. Dat was ook de insteek van de verhuis, anderhalf jaar geleden, van de afdeling van Kortessem naar Lommel. “Het was een goede beslissing, zowel op organisa- torisch vlak als wat betreft ren- dementen. Achteraf kunnen we spreken van een positief verhaal over de ganse lijn.”

Gezocht: gemotiveerde talenten

Polydak kan een beroep doen op circa 90 medewerkers. Maar net als in veel andere ondernemingen is ook de zoektocht naar gemotiveerde werknemers een pijnpunt. De gezochte profielen zijn vooral plaatsers van dich- tingen. Roeland: “Wij kijken onder meer uit naar laagge- schoolde medewerkers die hun opleiding niet afronden of zich elders niet konden ontplooien. Bij ons krijgen ze de kans om hun carrière een nieuwe wending te geven.” De sfeer is een pluspunt bij Polydak: wie er ooit begon te werken, gaat niet snel weg. Het verloop is dus minimaal.

Mooie vooruitzichten

Recent behaalde Polydak een aantal nieuwe referenties in de regio. In een rechtstreekse aan- neming en in samenwerking met staalconstructeur Axor werd een nieuwbouw gerea- liseerd voor conservenfabri- kant GreenYard Noliko in Bree. “Daarnaast voerden wij nog een nieuwbouwproject uit voor Brouwerij Martens in Bocholt. Binnenkort starten wij met de realisatie van een project voor de firma Essers in Wilrijk.” Het orderboek bij Polydak is goed gevuld tot eind 2017. Naast projecten in eigen land komen er opdrachten binnen voor klanten in Nederland en Duits- land. Roeland kijkt de toe- komst met ambitie tegemoet: “Wij blijven inzetten op kwa- liteit, flexibiliteit, planning en organisatie. Op die manier is Polydak een solide partner om samen mooie bouwprojecten te realiseren.”

Download PDF versie »

Bron: https://www.sterck-magazine.be/