"Polydak is maar zo sterk als zijn eigen mensen"

16 november 2018
Terug naar overzicht

Specialist in waterdichte dakdichtingen

Sinds 1980 is Polydak van een kleine onderneming, gespecialiseerd in bitumen- dakdichtingen, uitgegroeid tot een belangrijke speler in het uitvoeren van pvc-, TPO-, bitumen- en EPDM-dakdichtingen op hoofdzakelijk industriële daken. Naast de focus op kwalitatieve dakdichtingen stelt het bedrijf van zaakvoerder Roeland Schuurmans echter ook een uitgedokterd personeelsbeleid zeer centraal, alsook de focus op een organisatie in eigen beheer.

POLYDAK

In 1980 zag Polydak, onder leiding van de ouders van huidige zaakvoerder Roeland Schuurmans, het licht. Vader Schuurmans kreeg van zijn toenmalige werkgever in de industriebouw namelijk de vraag om de uitvoering van enkele daken onder zijn vleu- gels te nemen. Na de oplevering van deze projecten en een kleinschalige doorstart in bitumineuze uitvoeringen werd Polydak een noemer in de sector met onder andere dak- projecten in vooral pvc en bitumen, en recen- telijk ook het steeds populairder wordende TPO.

Familiebedrijf

Roeland Schuurmans: “Sinds de oprichting is het bedrijf een familiebedrijf geweest en dat zal het volgens mij wel nog lang zijn. Zelf zette ik tien jaar geleden mijn eerste stappen bij Polydak. Toen was ik hoofdzakelijk op de werf tewerkgesteld. Gedurende enkele jaren was ik dan ook op het dak tussen onze mede- werkers actief in de uitvoering van pvc-daken. Door een sportblessure kwam ik echter op de burelen terecht. Daarna zette ik deze admini- stratieve koers verder in de afdeling aankoop, calculatie ... Na enkele jaren was ik vertrouwd met elke afdeling binnen het bedrijf en nam ik het roer van mijn ouders over.”

MEERDERE ENTITEITEN

Door de jaren heen kende Polydak enkele entiteiten waarvan tot op de dag van vandaag Polydak 1 en 2 nog operationeel zijn. Roeland Schuurmans geeft tekst en uitleg: “Met Polydak 1 hebben wij ons gespeciali- seerd in kunststof dakdichting. Naast deze pvc-dakafdichtingen hebben wij in deze afde- ling ook het TPO-verhaal onder de arm genomen. Naast de werkzaamheden in Polydak 1 beschikken wij echter ook over Polydak 2, gesitueerd te Lommel, waar wij ons vooral toespitsen op bitumineuze dak- afdichtingen en voor een stuk op EPDM. Vroeger bestond ook Polydak 3, gevestigd in Kortessem, maar ondanks de goede omzet hadden we er niet de controle die we hier als familiebedrijf wel hebben. Daarom hebben we er dan ook voor gekozen de focus op Polydak 1 en 2 te houden.” Ten slotte heeft Polydak ook een eigen transportbedrijf, waardoor het bedrijf kan instaan voor de eigen logistiek. Van kraanwerk, transport van en naar de werf ... Polydak is in staat omalles in eigen huis te regelen.

ORGANISATIE IN EIGEN BEHEER

Ten opzichte van collega’s/concurrenten pakt Polydak terecht uit met het feit dat zij alles in eigen beheer kunnen uitvoeren. Roeland Schuurmans: “Wij leggen voor onszelf de klemtoon op ons rendement en onze organi- satie. Zo beschikken wij over zowel alle uitrus- tingen als al het benodigde materieel. Dat is een van onze beste eigenschappen waar wij graag mee uitpakken naar onze klanten toe. Eens wij een klantenrelatie opgebouwd hebben, weten wij deze dan ook telkens in stand te houden.”

Naservice

Naast de gebruikelijke oplevering op de werf zet Polydak zich bovendien ook in om het onderhoud van residentiële en industriedaken te voorzien. In het klantenbestand dat het bedrijf ondertussen opgebouwd heeft, zitten echter niet enkel de eigen opgeleverde daken ter onderhoud, maar ook daken die opge- leverd werden door derden die omwille van omstandigheden zelf het onderhoud niet kunnen of willen voorzien.

Vrijblijvende dakstudies

Ten slotte kunnen particulieren en bedrijven bij Polydak ook terecht voor een vrijblijvende dakstudie. Roeland Schuurmans: “Naast het nazicht van de daken doen wij geregeld een dakstudie waarbij wij advies verlenen aan de aanvrager over de te verwachten levensduur van het dak en welke werken nog uitgevoerd dienen te worden vooraleer het dak in kwestie in goede papieren zit.”

FOCUS OP PVC EN TPO

Zoals eerder vermeld, staat een van de enti- teiten van Polydak in voor de daken uitge- voerd in pvc of TPO. Het bedrijf staat zelfs bekend als expert in het aanleggen van dakbanen in pvc. Roeland Schuur- mans vindt het dan ook belangrijk de stij- gende populariteit van het TPO ten koste van pvc te kaderen. “TPO wordt vooral populairder omwille van het feit dat pvc momenteel door iedereen gelegd kan worden. Het probleem daarbij is vooral dat dit zonder enige vorm van controle kan. Daarom is het geen verrassing dat men bij pvc-daken tegenwoordig nogal wat schade- gevallen rapporteert. De oorzaak daarvan is echter niet de kwaliteit van het pvc, maar de uitvoering door sommige dakwerkers in kwestie die niet de kennis van zaken hebben om een kwalitatief dak in pvc te leggen. Dat verhaal zal de uitvoerder van bitumendaken ook niet onbekend in de oren klinken.”

TPO

Ecologisch gezien is het volgens zaakvoerder Roeland Schuurmans wel zo dat TPO-daken beter scoren. TPO is namelijk een kunststof zonder weekmaker. De opgang van TPO is dan ook onder andere te danken aan deze factor en het feit dat grote marktspelers TPO in de markt duwen.

EPDM

Ten slotte wil Roeland Schuurmans ook even ingaan op de populariteit van EPDM. “EPDM heeft volgens mij met dezelfde problemen te kampen als pvc. Ook hier kan iedereen EPDM plaatsen, terwijl er soms ook inferieure producten gelegd worden. De verwachte levensduur van pvc is al bekend, maar voor EPDM is dat momenteel nog niet zo, ook al geldt hier en daar de productgarantie van een levensduur van 50 jaar. Ik ken namelijk nog geen enkel geval waar een in EPDM uitge- voerd dak al meer dan 50 jaar weer en wind doorstaan heeft. Toch steken leveranciers al veel tijd en middelen in de scholing van de uitvoerders. Al mag er nog wat meer aandacht zijn voor de begeleiding op de werf.”

INTERN PERSONEELSBELEID

Aangezien alle dichtingswerken in eigen beheer uitgevoerd worden, rekent Polydak op een sterk team achter de schermen. Roeland Schuurmans zet dan ook alles op alles om samen met zijn medewerkers de werken in goede banen te leiden. “Een bedrijf is name- lijk maar zo sterk als zijn eigen mensen.”

Interne scholing en coaching

Roeland Schuurmans: “Wij zetten in op jonge mensen die amper werkervaring kunnen voor- leggen, maar die dat met hun motivatie compenseren. Bij ons was deze focus er al voor er in onze sector een tekort was aan kwalitatieve arbeiders. Wij hebben nooit op ervaring geselecteerd, maar op motivatie. Als die motivatie eenmaal aanwezig is, voorzien wij de nodige tijd, middelen en energie om onze nieuwe krachten intern op te leiden, zodat zij op de werf, in de burelen en op de weg optimaal kunnen functioneren. Zelf ben ik ook enorm betrokken in de opleiding van de nieuwe krachten en breng ik hun met veel plezier bij wat er bij de job komt kijken. En dan komt mijn werkervaring in elke tak van ons bedrijf ook echt van pas!”

KWALITATIEVE EN FLEXIBELE LEVERINGEN

Bij Polydak beschikken ze over een groot magazijn van zo’n 10.000 m2 oppervlakte. Dit stelt het familiebedrijf in staat om snel en flexibel in te spelen op onvoorziene omstan- digheden. “Bij de zware storm begin januari waren wij in staat om onze klanten die in nood zaten, binnen de dag te bedienen met ons materiaal dat we op voorraad hadden”, vertelt Roeland Schuurmans ons. “Een ander voordeel is dat we in onze aankoop altijd grote volumes aanschaffen. Daarnaast doen onze vier magazijniers al het voorbereidende werk. Op de werf zelf worden met andere woorden gezaagde, kant-en-klare isolatie- en houtplaten en -membranen geleverd.”

WAT BRENGT DE TOEKOMST?

Sectorvisie

Roeland Schuurmans: “Zoals het vandaag is, kan het niet op. Het is waanzin wat voor volume werk we momenteel hebben. Het contradictorische is echter dat de prijzen niet volgen. De markt blijft druk uitoefenen en de concurrentie laat zich nog steeds voelen, wat op zich goed is. Dat houdt ons scherp. Toch spelen we op het overaanbod aan werk in door ons voornamelijk te focussen op werven in onze regio.”

Toekomst van Polydak

“Zelf zullen we blijven waarborgen dat we het beter blijven doen dan onze collega’s/onder- nemers, en willen we meer groeien, aange- zien de middelen er intern voor aanwezig zijn. Vervolgens zie ik in de nabije toekomst ook de mogelijkheid om zelf een rol te spelen als distributeur voor isolatiemateriaal en dich- tingsmateriaal voor andere dakwerkers in onze omgeving. Als ik kijk hoeveel dakwer- kers bij Polydak een verleden hebben, krijgen we die niet meer op onze twee handen geteld. Zij komen dan ook bij ons terecht voor hun aankopen, waardoor wij tot op vandaag meer ook een distributeur worden. In de toe- komst wordt hier dus verder aan gewerkt.”

Download PDF versie »